21 Nisan 2013 Pazar

Hüseyin Kaçın TV5 Ana Haber Bülteninde


Kadın-Erkek İlişkileri


Sosyal Fobi 3


Sosyal Fobi 2


Sosyal Fobi


Hüseyin Kaçın Kadınca Programı


ERKEK ÇOCUKLARDA CİNSEL SUİİSTİMAL ( TACİZ ya da TECAVÜZ )CİNSEL SUİİSTİMALE MARUZ KALAN ERKEK ÇOCUKLARIN DUYGUSAL DURUMLARI
Erkek çocukların cinsel suiistimale karşı davranımları oldukça çeşitlidir. Çocukların gösterebilecekleri en önemli duygu şaşkınlık duygusu olmaktadır. Şaşkınlık duygusu gerektiğinde birbirine zıtmış gibi görünen geniş boyutlu diğer hisleri de beraberinde getirebilir. Örneğin; cinsel uyanım, tiksinti, korku, acı, zevk vs. gibi.
Bu çocuklar homoseksüellik olarak niteledikleri cinsel taciz karşısında kendi erkeklik rolleriyle uyum çelişkisine de düşebilirler. Eğer bu çocuklar kendilerine saldıran erkeklerin evli oldularını, ya da herhangi bir kadınla cinsel ilişkide olduklarını keşfederlerse, onların eşcinsel olamayacakları izlenimine kapılıp, yalnızca kendilerinin eşcinsel olduklarına inanır ve belki de kendilerinin bu erkekleri baştan çıkarmış olabileceklerini zannederler.
Şaşkınlığın yanında cinsel taciz, kızgınlık hislerinin de oluşmasına yol açar. Çocuklarda faillere karşı öfke hissinin geliştiği görülür. Ne yazık ki çoğunlukla bu faile dönük öfke sonradan çocuklar tarafından kendilerine yöneltilir. Kendi kendine öfkelenme, ileride çaresizliğe ve korkuya dönüşecektir. Çünkü çocuklar kendilerini yeterince savunamadıklarını ve faile itiraz etmediklerini  düşünecekler ve çaresizliklerini korkuya dönüştüreceklerdir. Çocuklarda izlenen korkular çok yönlüdür. Örneğin; herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalanma korkusu, eşcinsel olma korkusu, erkekliğini kaybetme korkusu, ya da yeniden cinsel suiistimale uğrama korkusu gibi.
Cinsel tacizden ötürü bu çocuklar kendilerini kirli hissederler ve böyle bir duruma yalnızca kendilerinin düştüğüne inanarak, bundan utanç duyarlar. Aldıkları hediyeler ve failler tarafından onlara sağlanan ayrıcalıklar onların bu utanç duygularını daha da pekiştirecektir.  

Öğrenmede Güçlükler

Cinsel suiistimale uğrayan çocukların okullarda öğrenme güçlükleriyle karşılaştıkları saptanmaktadır. Çocukların zeka durumunun çok normal ( hatta bazen çok yüksek ) olmasına rağmen, çoğu zaman bu çocukların bazı şeyleri öğrenmede, kavrayabilmede, ya da hafızalarında tutmakta güçlük çektikleri gözlenmektedir. Çocuklar dikkatlerini belli bir konuya toplamakta güçlük çekerler. Derslerini dinleyemezler ve ders sırasında açık gözle hayal görmeye başlarlar. Bu çocuklar için okulun önemini yitirdiği kabul edilmelidir. Çocuğun hayatında daha önemli şeyler yer almaktadır şimdi. Onlar erkek öğretmenlerine ve sınıftaki erkek arkadaşlarına karşı acayip davranışlar ortaya koyar ve mesafeli davranırlar. Arkadaşları ile olan ilişkilerinde bedensel temastan kaçınırlar.
Durumun dikkatlice incelenmesi, cinsel suiistimale maruz kalan çocuktaki bu öğrenme bozukluğunun sadece duygusal nedenlerden kaynaklandığını ortaya çıkaracaktır.